Satu Islam Untuk Semua

Tuesday, 28 December 2021

KHAS – Syair Sunda dan Sayidina Hasan Ungkap Tips Jitu Pilah Pilih Teman


islamindonesia.id – Terinspirasi tweet @Kazhim berisi pesan cucu Rasul, Sayidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang menganjurkan, “Bertemanlah dengan orang yang tak membawamu pada nestapa; tak menggiringmu ke dalam kesulitan; dan tak menjauhkanmu dari hakikat”, penulis kemudian teringat pada pesan serupa berupa tips jitu memilih teman ala Baing, seorang ulama Islam asal Purwakarta.

Baing menyampaikan tips tersebut dalam bentuk pupuh atau semacam syair dalam bahasa Sunda yang diabadikan dalam buku Wawacan Iman, Elmu Reujeung Amal.

Menurut pengantar buku tersebut, Baing menyampaikan ajaran Islam melalui syair pada tahun 1930-an, di kediamannya, Purwakarta.  Dalam tulisan ini dicantumkan syair ulama yang memiliki nasab kepada Raden Aria Wiratanudatar, pendiri Cianjur, dalam bentuk aslinya yang menggunakan bahasa Sunda, yang diiringi terjemahan bebasnya. 

“Aya adab milih sobat deui, kudu aya nu lima perkara, eta urang kudu nyaho, milih ulah kaliru, ulah kurang nu lima rupi. Kahiji nu berakal, sartana berelmu, nu tumut ka hukum syara, uIah jalma pondok akal kurang pikir, ahirna sok baruntak,”  katanya dalam pupuh dangdanggula.

Maksudnya: Ada lima kriteria seseorang yang mestinya dijadikan teman. Pertama adalah orang yang berilmu, yang taat kepada hukum syariat. Jangan memilih yang pendek akal. 

Kaduana nu alus parangi, sarta alus kasauranana, teu katangen lampah goreng, tara lantung tambuh laku, sumawonna mungkir ti Nabi, ngalampahkeun ma’siat, tara pisan kitu, nu matak kudu milihan, bisi jalma pondok akal kurang pikir, mo aya kaalusan. 

Maknanya: Kedua, yang harus dipilih adalah orang yang baik perangainya, bagus perkataannya, tidak bertindak yang percuma, apalagi bertolak belakang dari ajaran Nabi, serta tidak berbuat maksiat. Karena itulah dalam memilih teman jangan sampai memilih orang yang pendek akal, kurang berpikir, karena tidak ada kebaikan berteman dengan orang seperti itu.  

Ari anu katilu perkawis, kudu milih nu ahli ibadah ngalampahkeun amal soleh, nu sok tara takabur, ari kaopatna perkawis, urang kudu milihan, anu lemah lembut, sauma tara sulaya, sok nekanan sakabeh jangji pasini, taya pisan cidrana. 

Artinya: Ketiga, harus memilih sahabat yang ahli ibadah, melakukan amal saleh, tidak takabur. Keempat, orang yang mesti dijadikan teman adalah orang yang lemah lembut. Tidak pernah ingkar janji. 

Ari anu kalima perkawis, kudu milih anu terus terang, ulah nu sok gede bohong, karesep ngan ngawadul, komo lamun jeung sok pitnah deui, henteu nyimpen rasiah, sok daek mangadu, sok tara ditimbang-timbang, sarupa enggeus taya pisan pamilih, hadena jeung gorengna. 

Kelima, harus memilih orang yang suka berterus terang, bukan yang sering bohong, tidak suka fitnah, tidak menyimpan rahasia, mengadu-adu, tidak memiliki pertimbangan, tidak mempertimbangkan dari baik dan buruknya sesuatu. 

Reujeung ulah sok lanca-linci, henteu tetep kalakuanana, adatna sok luak-leok, tangtungan henteu puguh, kana cecekelan pribadi, teu aya katetepan, eta anu kitu, pacuan rek dihadean.

Serta jangan memillih teman yang plin-plan, tidak punya pegangan, orang seperti itu jangan dipilih jadi teman.

EH/Islam Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *