Satu Islam Untuk Semua

Friday, 18 September 2015

KISAH – Dua Jalan Pertobatan


Seorang laki-laki menghampiri Rasulullah saw dan berkata,”Wahai Rasulullah! Saya begitu banyak melakukan dosa dalam hidupku dan sekarang saya telah menyesal dan saya ingin bertaubat, apakah saya mempunyai jalan supaya dosa-dosaku segera diampuni oleh Tuhan?”

Rasulullah bertanya balik. “Siapakah di antara ayah dan ibumu yang masih hidup?”

“Hanya ayahku yang masih hidup,” kata lelaki itu.

“Pergilah ke ayahmu dan berkhidmatlah kepadanya.”

Ketika laki-laki itu pergi, Rasulullah berkata ke sejumlah sahabat yang mengelilinginya, “Andai laki-laki itu masih punya ibu dan dia berkhidmat kepada ibunya, dosa-dosanya akan lebih cepat diampuni dan khidmatnya itu bakal mengganti masa lalunya yang kelam dengan kebaikan.”

II/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *