Satu Islam Untuk Semua

Monday, 10 February 2020

Ibnu Athaillah as-Sakandari: Janganlah Menyekutukan Allah dengan Kekuatan Diri Sendiri


islamindonesia.id – Ibnu Athaillah as-Sakandari: Janganlah Menyekutukan Allah dengan Kekuatan Diri Sendiri

Ibnu Athaillah as-Sakandari dalam Kitab al-Hikam nomor hikmat pertama, berkata:

Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan/dosa.

Kalimat: Laa ilaaha illallaah. Tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali kepada Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah.

Dhohirnya syariat menyuruh kita berusaha beramal, sedang hakikat syariah melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia rahmat Allah.

Kalimat: Laa haula walaa quwwata illaa billaahi. Tidak ada daya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan. Dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah dan karunia rahmat-Nya semata-mata.

Firman Allah:

“Katakanlah: Hanya karena merasakan kurnia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik (berguna) bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri.” (Q.S Yunus [10]: 58)

Sedang bersandar pada amal usaha itu berarti lupa pada kurnia rahmat Allah yang memberi taufiq hidayat kepadanya yang akhirnya pasti dia ujub, sombong, merasa sempurna diri, sebagaimana yang telah terjadi pada iblis ketika diperintah bersujud kepada Adam, dia berkata:

“Aku lebih baik dari dia (Adam).” (Q.S al-Araf [7]: 12)

Juga telah terjadi pada Qarun, dia berkata:

“Sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini karena ilmuku semata-mata.” (Q.S al-Qasas [28]: 78)

Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seolah-olah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat taufiq hidayat dan karunia Allah.

Sedangkan kita harus bertauladan pada Nabi Sulaiman AS ketika dia menerima nikmat karunia Allah, ketika mendapat istana Ratu Balqis.

“Ini semata-mata dari karunia Tuhanku, untuk menguji padaku, apakah aku bersyukur (berterimakasih) atau kufur (lupa pada Allah). Maka siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya. Dan siapa yang kufur, maka Tuhanku dzat yang terkaya lagi pemurah (tidak berhajat sedikitpun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepada-Nya).” (Q.S An-Naml [27]: 40)

*Dikutip dari: Ibnu Athaillah as-Sakandari, Al-Hikam, diterjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia oleh H. Salim Bahreisy (Balai Buku: Surabaya, 1980), hlm 10-12.

PH/IslamIndonesia/Foto Utama: Chabad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *