Satu Islam Untuk Semua

Monday, 28 January 2019

Doa: Senjata Mukmin yang Kadang Dilupa


islamindonesia.id – Doa: Senjata Mukmin yang Kadang Dilupa

 

Doa adalah senjata orang Mukmin. Doa merupakan kebutuhan kita yang hakikatnya merupakan hamba yang selalu bergantung kepada Allah. Namun, sebagian dari kita masih banyak yang malas berdoa ataupun ragu dan tidak yakin pada doanya sendiri, padahal Allah telah berfirman, “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka, hendaknya mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.“ (QS. Al-Baqarah: 186)

Dan juga dalam sebuah hadis perkataan Imam Ibnu Rajab yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yaitu: “Berdoalah kalian kepada Allah dengan meyakini akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai lagi tidak serius.”

Serta hadis riwayat Ahmad, yaitu: “Tiada seorang Muslim yang berdoa dengan satu doa yang di dalamnya tidak ada unsur dosa dan pemutusan tali silaturahim, melainkan Allah akan memberinya satu dari tiga perkara; doanya akan segera dikabulkan; atau akan disimpan untuknya di akhirat kelak; atau akan dihindarkan dari keburukan yang sepadan dengan permintaannnya. ‘Para sahabat berkata.’Kalau begitu kami akan banyak berdoa.’Nabi menyahut, ‘Allah lebih banyak karunia-Nya’.”

Begitu Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka hendaknya kita berdoa kepada-Nya dengan keyakinan, khusyuk, dan juga merendahkan diri. Allah Mahakuasa, maka Allah bisa mengabulkan apa saja permintaan hamba-Nya selama di dalamnya tidak mengandung unsur dosa dan pemutus tali silaturahim. Maka yakinlah Allah akan mengabulkan doa kita dan janganlah ragu pada kuasa Allah.

 

EH / Islam Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *