Satu Islam Untuk Semua

Thursday, 27 April 2017

KISAH – Rahmat Allah Mendahului Kuasa-Nya


Islamindonesia.id–Rahmat Allah Mendahului Kuasa-Nya

 

Seorang wanita dengan satu permintaan datang kepada Nabi Musa as, “Wahai Nabi Allah, doakanlah aku agar Allah Swt mengaruniai keturunan untukku.”

Lalu Nabi Musa as memohon kepada Allah Swt agar ia dikaruniai keturunan. Allah Swt menyahut permintaan Nabi Musa as seraya berfirman, “Hai Musa, Aku telah tuliskan (tetapkan) bahwa ia mandul.”

Selang waktu kemudian, wanita itu mendatangi lagi Nabi Musa as meminta permintaan seperti sebelumnya. Sahut Nabi Musa as, “Aku telah memohon kepada Allah Swt, namun Dia Swt sudah menetapkan seperti sebelumnya (mandul).”

Selang waktu yang cukup lama, wanita itu datang kembali kepada Nabi Musa as. Kali ini ia membawa anak kecil. Nabi Musa as menanyakan perihal anak kecil yang ia bawa.

Wanita itu menjawab, “Dia adalah anakku. Allah Swt telah mengaruniai keturunan untukku.”

Nabi Musa as bertanya kepada Allah Swt, “Tuhanku, bukankah Kau telah tuliskan (tetapkan) ia mandul?”

Allah Swt berfirman, “Hai Musa, Aku telah tuliskan (tetapkan) ia mandul namun ia selalu meminta kepada-Ku dengan memanggil-manggil,

” یا رحیم ” یا رحیم ” یا رحیم “??

(“Wahai dzat yang maha penyayang” ). Maka dengan itu, rahmat-Ku mendahului kekuasaan-Ku.”[]

 

 

Tom/ Islam Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *