Satu Islam Untuk Semua

Friday, 24 June 2016

RENUNGAN JUM’AT–Doa untuk Keturunan dalam Al-Qur’an


IslamIndonesia.id – RENUNGAN Jumat–Doa untuk Keturunan dalam Alquran

Sebagai pegangan hidup umat Islam, Alquran banyak menyimpan rahasia terpendam. Ayat-ayatnya menginspirasi semua manusia. Pesan-pesan di dalamnya menjadi panduan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Di antara keagungan itu adalah doa untuk keturunan dalam Alquran.

Ayat-ayat dalam Renungan Jumat kali ini akan menunjukkan kepada kita betapa pentingnya menjaga keturunan. Itulah mengapa, melindungi keturunan atau generasi (baca: hifzh al-nasl) merupakan bagian dari maqâsid al-syari’ah (tujuan dasar syariat Islam) yang harus diperhatikan, dijaga dan diraih dalam hukum.

Oleh karena itu, marilah kita menyimak doa-doa untuk keturunan yang tercantum dalam Alquran berikut ini:

*Pertama, perhatikan doa yang disampaikan melalui lisan suci Nabi Ibrahim as agar generasinya menjadi umat yang berserah diri kepada Tuhannya:

doa untuk keturunan dalam al-qur'an

Ya Tuhan Kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]: 128)

Kedua, Nabi Zakaria memohon kepada Allah Swt agar diberikan keturunan yang baik.

doa untuk keturunan dalam al-qur'an

Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. (QS. Ali ‘Imran [3]: 38)

Ketiga, saat Nabi Ibrahim as meninggalkan Nabi Ismail as, anaknya, beliau pun bermunajat kepada Rabb-Nya agar hati manusia condong kepada generasi pelanjutnya,

doa untuk keturunan dalam al-Qur'an

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. (QS. Ibrahim [14]: 37)

Keempat, setelah itu Nabi Ibrahim as juga berdoa agar generasi penerusnya tetap konsisten dalam menjalankan perintah shalat,

doa untuk keturunan dalam al-qur'an

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. (QS. Ibrahim [14]: 40)

Kelima, istri ‘Imran ketika mengandung Siti Maryam memohon perlindungan kepada Rabb-nya dari setan yang terkutuk.

doa untuk keturunan dalam al-qur'an

Aku memohon perlindungan kepada Engkau untuknya serta anak-anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. (QS. Ali ‘Imran [3]: 36)

Keenam, yang tidak kalah penting dari semua doa itu, Nabi Ibrahim as juga memohon kepada Allah Swt agar melindungi generasinya dari penyembahan berhala.

doa untuk keturunan dalam al-qur'an

Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. (QS. Ibrahim [14]: 35)

Ketujuh, doa yang umum dibaca kaum Muslimin agar Allah Swt menganugerahi mereka istri-istri dan keturunan yang akan menjadi pelipur lara dalam mengarungi bahtera kehidupan.

doa untu keturunan dalam al-qur'an

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Furqan [25]: 74)

Jika semua doa di atas terkabul, maka semoga kita dihimpunkan bersama ke dalam orang-orang yang dianugerahi nikmat dari Allah Swt sebagaimana keturunan para Nabi as,

doa untuk keturunan dalam Al-Qur'an

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami petunjuk dan telah Kami pilih. (QS. Maryam [19]: 58) []

 

Tom/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *