Satu Islam Untuk Semua

Friday, 06 May 2016

RENUNGAN JUM’AT–Ayat-ayat yang Menggegarkan


Islamindonesia.id–Ayat-ayat yang Menggegarkan

Renungkanlah keelokan ayat-ayat Alquran berikut yang menggunakan kata dengan dua huruf yang berulang-ulang untuk menciptakan efek akustik dan psikologis yang menggegarkan. Berikut ini ayat-ayat yang dimaksud:

al-zalzalah-1

Al-Zalzalah ayat 1

“Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan (yang dahsyat).” (QS. Al-Zalzalah [99]: 1)

Ayat tersebut menggunakan kata zalzala (mengguncang) dengan dua huruf زل زل yang diulang dua kali.

 

Renungkan lagi ketika Allah Swt ‘marah’ atas kaum Nabi Shaleh as yang membangkang atas perintah Allah swt dan Rasul-Nya dengan menyembelih unta Nabi Shaleh as,

al-syams-14

As-Syams ayat 14

“Maka Tuhan mereka membinasakan (د م د م) mereka.” (QS. As-Syams [91]: 14)

 

Perhatikan juga ketika Allah swt menyingkap rahasia Nabi Yusuf as selama sepuluh tahun di dalam penjara. Masa kegelapan yang dialami Nabi Yusuf as tersebut lantaran fitnah yang ditimpakan atasnya. Allah swt berfirman,

yusuf-51

Yusuf ayat 51

“Sekarang jelaslah (ح ص ح ص) kebenaran itu,” (QS. Yusuf [12]: 51)

 

Alquran juga menyebutkan peristiwa penting yang membuat tubuh bergetar ketakutan pada hari Kiamat. Allah swt berfirman,

al-fajr-21-22

Al-Fajr ayat 21-22

“Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (دك دك). Dan datanglah Tuhanmu, sedangkan malaikat berbaris-baris (ص ف ص ف).” (QS. Al-Fajr [89]: 21-2)

 

Renungkanlah ketika Alquran berbicara tentang kenikmatan penghuni surga yang berlipat ganda. Allah swt berfirman,

ar-rahman-76

Ar-Rahman ayat 76

“Mereka bertelekan pada bantal-bantal (رف رف) yang hijau dan permadani yang indah.” (QS. Ar-Rahman [55]: 76)

 

Renungkan lagi ketika Alquran berbicara tentang dahsyatnya kegelapan malam. Allah swt berfirman,

at-takwir-17

At-Takwir ayat 17

“Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya (ع س ع س).” (QS. At-Takwir [81]: 17)

 

Demikianlah keindahan bahasa Alquran Al-Karim. Inilah yang disebut sebagai ayat-ayat ihtizaziyah. Yaitu ayat-ayat yang dirangkai dalam kalimat yang menggegarkan dan mengguncangkan sekaligus mendebarkan hati akibat getaran yang kuat. Lafaz-lafaz itu merasuki relung hati terdalam manusia dengan kesan luarbiasa. Selain makna penting yang dikandungnya, getaran itu muncul dari pengulangan dua huruf yang terangkai di dalamnya.

زل زل، دم دم، حص حص، دكا دكا، صفا صفا، رف رف، عس عس

 

Tom/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *