Satu Islam Untuk Semua

Friday, 01 May 2020

Penuturan Imam Nawawi Mengenai Kewajiban dan Keutamaan Puasa Bulan Ramadan


islamindonesia.id – Penuturan Imam Nawawi Mengenai Kewajiban dan Keutamaan Puasa Bulan Ramadan

Imam Nawawi dalam Kitab Riyadhus Shalihin, bab Kewajiban dan Keutamaan Puasa Bulan Ramadan, menuturkan:

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

Allah Azza wa Jalla berfirman, “Setiap anak Adam (manusia) itu membawa manfaat bagi dirinya sendiri kecuali puasa, karena puasa adalah untuk-Ku dan Aku sendirilah yang akan membalasnya.

“Puasa itu adalah perisai. Apabila ada hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia berkata kotor dan gaduh.

“Jika seseorang memakinya atau memusuhinya, hendaklah dia mengatakan, ‘Sesungguhnya aku sedang berpuasa.’

“Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman-Nya, bau mulut orang yang sedang berpuasa bagi Allah lebih harum daripada bau minyak Kasturi.

“Orang yang berpuasa mengalami dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya karena besarnya pahala puasa.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan di dalam riwayat Bukhari dikatakan:

“Dia meninggalkan makan, minum, dan kesenangan syahwatnya demi Aku. Puasa adalah untuk-Ku, dan Aku sendirilah yang akan membalasnya. Kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipat.”

Dan di dalam riwayat Muslim dikatakan:

Setiap amal anak Adam (manusia) itu dilipatkan (pahalanya), satu kebaikan dengan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus lipat. Allah Ta’ala berfirman, “Kecuali puasa, karena puasa adalah untuk-Ku, dan Aku sendirilah yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan nafsunya dan makannya demi Aku.

“Orang yang berpuasa itu mengalami dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan sesungguhnya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum menurut Allah daripada bau minyak Kasturi.”

PH/IslamIndonesia/Foto utama: Suasana malam Ramadan di Mesir. Sumber: Inside Arabia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *