Satu Islam Untuk Semua

Thursday, 02 July 2015

KISAH – Telegram Rindu dari Rasul Suci


“Alangkah rindunya aku untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku.” kata Rasulullah saw pada suatu ketika dihadapan para sahabatnya.

Para sahabat pun balik bertanya, “Bukankah kami ini saudara-saudaramu, duhai Nabi Allah?”

“Benar, kalian adalah sahabat-sahabatku”, lanjut Nabi. “Adapun yang kumaksud saudara-saudaraku adalah kaum yang datang sesudahku dan beriman kepadaku. Padahal mereka tidak pernah berjumpa denganku.”

Kemudian Rasulullah membacakan surat Al Baqarah ayat 3, ‘Orang-orang yang beriman kepada yang gaib’. Seperti telegram abadi, dia lanjut berkata: Merekalah orang-orang yang tidak pernah melihatku namun merindukanku dan aku pun merindukan mereka.

MA/Islam Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *