Satu Islam Untuk Semua

Sunday, 21 February 2016

KISAH – Tali Kekang Dua Dirham


Alkisah, suatu hari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menaiki keledainya dan hendak memasuki masjid. Beliau pun menitipkan kudanya kepada seorang lelaki yang berada di depan masjid.

“Tolong pegang tali kendali keledaiku sampai aku keluar dari masjid,” kata Sayyidina Ali.

Namun begitu Ali memasuki masjid, orang itu segera mengambil tali kekang keledai itu dan secepatnya melarikan diri.

Selepas menyelesaikan pekerjaannya di masjid, Ali pun keluar dari masjid seraya mengeluarkan uang dua dirham untuk diberikan kepada orang yang dia titipi menjaga keledainya itu.

Saat beliau keluar, Ali tidak mendapati orang tersebut. Hanya keledainya tanpa tali kekang. Ali pun memberikan dua dirham itu ke budaknya dan menyuruhnya pergi ke pasar untuk membeli tali kekang.

Sesampainya di pasar, sang budak melihat pencuri itu dan hendak menjual tali kekang hasil curiannya dengan harga dua dirham. Si budak pun membelinya dan kembali menemui tuannya.

“Dikarenakan tergesa-gesa dan tak mampu bersabar, seseorang memperoleh rezeki dari jalan haram dan tak akan dapat melebihi apa yang telah ditentukan atasnya.”

MA/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *