Satu Islam Untuk Semua

Monday, 17 August 2015

KISAH – Akhlak Rasulullah itu Al Quran


Suatu hari seorang sahabat ingin mendengar keagungan ahlak Nabi dari Sayyidah Siti Aisyah, istri Nabi yang sudah menemani beliau selama sembilan tahun.

“Bagaimanakah ahlak Rasulullah itu, wahai Ummul Mukminin,” tanya Sa`d bin Hisyam.

“Apakah kamu membaca Alquran?”  Aisyah balik bertanya.

“Tentu saja,” jawab Sa`d.

“Akhlaknya Rasulullah itu adalah Alquran,” jawab Aisyah lagi.

Merasa tidak puas, kemudian Sa`d mendesak dan meminta rincian dari jawaban barusan. Kemudian Aisyah membacakan ayat Al Mukminun.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1). (yaitu) Orang-orang yang khusyu´ dalam sembahyangnya (2). Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. (3). Dan orang-orang yang menunaikan zakat. (4). Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. (5). Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (6). Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (7). Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (8). Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. (9). Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. (10). (yakni) Yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (11)

 MA/Islamindonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *