Satu Islam Untuk Semua

Tuesday, 12 July 2016

KISAH–Ahli Dunia dan Ahli Akhirat Menurut Kiai


kisah ahli dunia dan ahli akhirat menurut kiai

KISAH–Ahli Dunia dan Ahli Akhirat Menurut Kiai

Seseorang mendatangi Kiai dan bertanya, “Aku ingin mengetahui apakah aku termasuk ahli dunia ataukah ahli akhirat?”

Sang Kiai menjawab, “Jika engkau memperoleh harta atau mendapatkan orang lain mengambil sedekah darimu, maka keadaan manakah yang membuatmu senang?”

Dia tidak mampu menjawabnya.

Sang Kiai berkata, “Jika engkau senang dengan orang yang memberimu harta, maka engkau termasuk ahli dunia. Sedangkan jika engkau senang dengan orang yang mengambil sedekah darimu, maka engkau termasuk ahli akhirat.”

 

AJ/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *