Satu Islam Untuk Semua

Monday, 11 May 2020

Keutamaan Sahur Menurut Imam Nawawi


islamindonesia.id – Keutamaan Sahur Menurut Imam Nawawi

Imam Nawawi dalam Kitab Riyadhus Shalihin, bab Keutamaan Sahur, menuturkan hadis-hadis tentang keutamaan sahur:

1. Dari Anas ra, dia berkata:

Rasulullah saw bersabda, “Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah.” (HR.Bukhari dan Muslim)

2. Dari Zaid bin Tsabit ra, dia berkata:

Kami makan sahur bersama-sama dengan Rasulullah saw kemudian kami melaksanakan salat (Subuh). Ada seseorang bertanya, “Berapa lama antara sahur dengan salat (Subuh) itu?”

Beliau (Rasulullah) menjawab, “(Kira-kira) bacaan 50 ayat.” (HR.Bukhari dan Muslim)

3. Dari Ibnu Umar ra, dia berkata:

Rasulullah saw mempunyai tukang azan dua orang, yaitu Bilal dan putra Ummu Maktum. Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah kalian sampai putra Ummu Maktum mengumandangkan azan. Dan jarak kedua azan itu hanya sekedar turunnya yang pertama dan naiknya yang kedua.” (HR.Bukhari dan Muslim)

4. Dari Amr bin Ash ra:

Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Kelebihan puasa kami dan puasa ahli kitab adalah adanya makan sahur.” (HR.Muslim)

PH/IslamIndonesia/Foto utama: iStock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *