Satu Islam Untuk Semua

Wednesday, 21 October 2015

HADIS – 15 Kiat Terhindar dari Kemiskinan


Dalam banyak hadits, Rasulullah saw menyebut kiat agar Muslimin terhindar dari kemiskinan. 

1. Mengucap salam kala memasuki rumah.
Rasulullah bersabda: “Bila kalian masuk rumah hendaknya mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Bila rumah itu kosong, hendaknya mengucapkan السلام علينا من ربنا  dan membaca surat Al Ikhlas, karena itu mencegah kemiskinan”.

2. Mengulang kalimat adzan bersama muazin.

Ada seorang sahabat mengadukan kemiskinan yang dialaminya, kemudian Rasulullah bersabda: “Tirukanlah kalimat-kalimat azan ketika muazin mengucapkannya.”

3. Membasuh muka denga air mawar.

Rasulullah bersabda: “Sesiapa hendak keluar untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian ia membasuh mukanya dengan air mawar, maka hajatnya akan dipenuhi dan ia tidak akan ditimpa kemiskinan.”

4. Mencuci dua tangan sebelum dan sesudah makan.

Rasulullah bersabda: “Mencuci tangan sebelum makan mencegah kemiskinan dan mencuci sesudahnya mencegah kesumpekan.”

5. Menyisir jenggot setelah berwudhu.

Rasulullah bersabda: “Menyisir jenggot setelah berwudhu mencegah kemiskinan.”

6. Berprilaku hemat.

Rasulullah bersabda: “Aku menjamin bahwa orang yang hemat tak akan jatuh miskin.”

7. Memakan makanan yang tercecer.

Rasulullah bersabda: “Sesiapa memungut makanan yang tercecer , lalu memakannya, maka kemiskinan akan menjauh darinya dan anak-anaknya hingga tujuh turunan.”

8. Memaki cincin firuz dan akik.

Rasulullah bersabda: “Orang yang memakai cincin firus tidak akan jatuh miskin.”

Dalam riwayat lain Rasulullah Saw bersabda, bahwa cincin akik mencegah kemiskinan dan kemunafikan.

9. Membaca لااله الا الله الملك الحق المبين  seratus kali setiap hari.

Rasulullah Saw bersabda: “Sesiapa membaca لااله الا الله الملك الحق المبين seratus kali setiap hari, maka ia akan mendapat kekayaan, menolak kemiskinan, menutup pintu neraka dan membuka pintu surga.”

10. Membaca surat Al Bayyinah.

Rasulullah Saw bersabda: “Sesiapa membaca surat Al Bayyinah, tak akan dimasuki keraguan dalam agamanya dan tak akan diuji Allah dengan kemiskinan.”

11. Menyisir rambut.

Rasulullah bersabda: “Menyisir rambut mencegah kemiskinan dan menghilangkan penyakit.”

12. Membaca surat Al Waqiah setiap malam.

Rasulullah bersabda: “Sesiapa membaca surat Al Waqiah setiap malam, tidak akan jatuh miskin selamanya.”

13. Menyapu rumah.

Rasulullah bersabda: “Menyapu rumah menghilangkan kemiskinan.”

14. Menyalakan lampu sebelum gelap.

Rasulullah bersabda: “Menyalakan lampu sebelum matahari tenggelam mencegah kemiskinan.”

15. Selalu menjaga wudhu.

Rasulullah bersabda: “Wudhu sebelum dan sesudah makan mencegah kemiskinan dan menambah rezeki.”

MA/IslamIndonesia. Sumber: Buku Mutiara Tersembunyi Warisan Nabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *