Satu Islam Untuk Semua

Wednesday, 22 June 2016

DAILY PRAYER–Doa Hari Tujuh Belas Bulan Ramadhan


doa hari 17 bulan ramadhan

IslamIndonesia.id – DAILY PRAYER–Doa Hari Tujuh Belas Bulan Ramadhan

doa hari 17 bulan ramadhan

Allahumma-hdinii fiihi lishoolihi-l-a’maal, waqdhi lii fiihi-l-hawaaija wal aamaal, yaa Man laa yahtaaju ilaa-t-tafsiiri wa-s-suaal, yaa ‘Aaliman bimaa fi-s-shuduuri-l-‘aalamiin, sholli ‘alaa Muhammadin wa Aalihi-t-thoohiriin.

O Allah, in this month, guide me towards righteous actions, fulfil my needs and hopes, O One who does not need explanations nor questions, O One who knows what is in the chests of the (people of the) world. Bless Muhammad and his family, the Pure.

Ya Allah, bimbinglah daku pada bulan ini kepada perbuatan yang baik. Penuhilah di dalamnya semua kebutuhan dan harapanku, wahai Yang tidak membutuhkan penjelasan dan permintaan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang tersimpan di dada para makhluk-Nya, curahkanlah rahmat-Mu atas Muhammad dan keluarga Muhammad.

 

Tom/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *