Satu Islam Untuk Semua

Friday, 10 June 2016

DAILY PRAYER–Doa Hari Kelima Bulan Ramadhan


doa hari kelima bulan ramadhan

IslamIndonesia.id – DAILY PRAYER – Doa Hari Kelima Bulan Ramadhan

doa hari kelima bulan ramadhan

Allahumma-j’alnii fiihi min-al-mustaghfiriin, wa-j’alnii fiihi min ‘ibaadika-s-sholihiin al-qoonitiin, waj’alnii fiihi min awliyaaika-l-muqorrobiin biro’fatika yaa Arhama-r-Rohimiin.

O Allah, in this month, place me among those who seek forgiveness. Place me among Your righteous and obedient servants, and place me among Your close friends, by Your kindness, O the most Merciful.

Ya Allah, himpunkanlah aku pada bulan ini dalam kelompok orang-orang yang beristigfar. Masukkan aku pada bulan ini dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salih. Dengan santunan-Mu, kumpulkan aku dalam kelompok para wali-Mu yang bertakwa, wahai Tuhan yang Mahamulia dari segala yang mulia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *