Satu Islam Untuk Semua

Monday, 13 June 2016

DAILY PRAYER–Doa Hari Kedelapan Bulan Ramadhan


doa hari 9 bulan ramadhan

Islamindonesia.idDAILY PRAYER–Doa Hari Kedelapan Bulan Ramadhan

doa hari 8 bulan ramadhan

Allahumma-rzuqnii fiihi rahmata-l-aytaam, wa ith’aama-l-‘aam, wa ifsyaai-s-salaam, wa shuhbata-l-kiraam, bithawlika yaa Malja’a-l-aamiliin.

O Allah, in this month, let me have mercy on the orphans, and feed the hungry, and spread peace, and keep company with the noble­minded, O the shelter of the hopeful.

Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini sebagai hamba-Mu yang mengasihi anak-anak yatim, memberi makan orang-orang yang kelaparan, menebarkan salam (kedamaian), bergaul dengan orang-orang mulia dan jauh dari orang-orang yang durhaka. Demi kemurahan-Mu, wahai Dambaan setiap para pengharap.

 

To&AJ/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *