Satu Islam Untuk Semua

Monday, 04 July 2016

DAILY PRAYER–Doa Hari Dua Puluh Sembilan Bulan Ramadhan


doa hari 29 bulan ramadhan

IslamIndonesia.id – DAILY PRAYER–Doa Hari Dua Puluh Sembilan Bulan Ramadhan

doa hari 29 bulan ramadhan

Allahumma ghassyinii fiihi bir-rahmah, warzuqnii fiihi-t-tawfiiq wal ‘ishmah, wa thahhir qolbii min ghayaahibi-t-tuhmah, yaa Rahiiman bi’ibaadihil mu’miniin.

O Allah, in this month, cover me with Your mercy, grant me in it success and protection, purify my heart from the darkness of false accusations, O the Merciful to His believing servants.

Ya Allah, curahkan rahmat, taufik, dan penjagaan-Mu kepadaku dalam bulan ini. Bersihkanlah kalbuku dari segala cacat dan cela, wahai Yang Mahamengasihi hamba-hamba-Nya yang beriman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *