Satu Islam Untuk Semua

Sunday, 26 June 2016

DAILY PRAYER–Doa Hari Dua Puluh Satu Bulan Ramadhan


doa hari 21 bulan ramadhan

IslamIndonesia.id – DAILY PRAYER–Doa Hari Dua Puluh Satu Bulan Ramadhan

doa hari 21 bulan ramadhan

Allahummaj’al lii fiihi ‘alaa mardhaatika daliilaa, wa laa taj’al lisy-syaithaani fiihi ‘alayya sabiilaa, waj’al jannata lii manzilan wa maqiilaa, yaa Qaadhiya hawaaijith-thaalibin.

O Allah, in this month, show me the way to win Your pleasure, do not let Satan have a means over me, make Paradise an abode and a resting place for me, O the One who fulfills the requests of the needy.

Ya Allah, tuntunlah daku pada bulan ini menuju keridhaan-Mu. Janganlah Kau biarkan setan pada bulan Ramadhan, masuk ke dalam jiwaku. Bangunkanlah bagiku di dalamnya rumah dan tempat tinggal untuk kehidupanku di surga kelak, wahai Yang memenuhi kebutuhan setiap pencari.

 

Tom/IslamIndonesia

Comments are closed.