Satu Islam Untuk Semua

Thursday, 23 June 2016

DAILY PRAYER–Doa Hari Delapan Belas Bulan Ramadhan


doa hari 18 bulan ramadhan

IslamIndonesia.id – DAILY PRAYER–Doa Hari Delapan Belas Bulan Ramadhan

doa hari 18 bulan ramadhan

Allahumma nabbihnii fiihi libarokaati as-haarih, wa nawwir fiihi qolbii bidhiyaa-i anwaarih, wa khudz bikulli a’dhooii ila-t-tibaa’i aatsaarih, bi-nuurika yaa Munawwiro quluubi-l-‘aarifiin.

O Allah, in this month, awaken me with the blessings of its early mornings, Illuminate my heart with the brightness of its rays, let every part of my body follow its effects, by Your light, O the illuminator of the hearts of those who know.

Ya Allah, bangunkanlah daku pada bulan ini untuk mendapatkan keberkahan sahurnya. Terangilah kalbuku di dalamnya dengan kecemerlangan cahayanya. Jadikanlah semua anggota badanku mengikuti jejak-jejaknya, dengan pancaran cahaya-Mu, wahai Yang Mencerahi kalbu orang-orang arif.

 

Tom/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *