Satu Islam Untuk Semua

Tuesday, 13 June 2023

3 Ancaman Pembalasan bagi Pemimpin Zalim


islamindonesia.id – Sungguh berat beban seorang pemimpin. Sebab, pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia yang fana ini, melainkan juga di akhirat kelak.

Oleh karena itu, sifat amanah harus melekat pada dirinya. Allah SWT menebar ancaman kepada para pemimpin yang berbuat zalim kepada rakyat atau orang yang dipimpinnya.

Berikut ini di antara tiga ancaman yang ditujukan kepada para pemimpin yang zalim menurut Al-Qur’an dan hadis.

1. Azab yang pedih

Seorang pemimpin yang zalim akan merasakan akibatnya pada Hari Pembalasan.

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih.” (QS Asy Syura:42)

2. Didoakan mendapatkan Kesukaran

Rasulullah s.a.w mendoakan kesusahan bagi para penguasa yang menindas umat beliau.

“Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia.” (HR Muslim)

3. Dijauhkan dari surga

“Tidaklah seseorang diamanahi memimpin suatu kaum kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga.” (HR Bukhari-Muslim)

EH/Islam Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *