Satu Islam Untuk Semua

Thursday, 10 August 2023

Inilah Manfaat Hidup Sederhana dan Doa Jadi Pribadi Qana’ah


islamindonesia.id – Salah satu teladan hidup yang dicontohkan Nabi Muhammad s.a.w adalah hidup ikhlas dan sederhana. Dua hal tersebut dapat saling melengkapi agar memperoleh berkah dari Allah SWT.

Orang yang hidup ikhlas dan sederhana akan merasa cukup atas karunia Allah SWT, bersyukur, tidak mengeluh, serta tidak berlebihan dalam menampilkan diri, ataupun kelewat konsumtif dalam kehidupan sehari-harinya.

Selain itu, apa saja manfaat hidup sederhana? Berikut ini beberapa di antaranya.

  1. Selalu dipenuhi rasa syukur

Sifat qana’ah memberikan pelajaran kepada manusia untuk selalu memiliki rasa syukur atas nikmat Allah. Rasa syukur tersebut perlu ditanamkan dalam hati dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki.

Rasulullah s.a.w bersabda, “Pandanglah orang yang berada di bawahmu (dalam masalah harta dan dunia) dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu (dalam masalah ini). Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu.” (HR. Muslim)

  1. Menjadi orang yang beruntung

Salah satu manfaat memiliki sifat qana’ah adalah menjadi orang yang beruntung, pasalnya Allah telah memberikan rezeki yang cukup dan adil bagi seluruh hamba-Nya.

Rasulullah s.a.w bersabda, “Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qana’ah (merasa puas) dengan apa yang diberikan kepadanya.” (HR. Muslim)

  1. Terhindar dari rasa iri dan dengki

Jika seseorang memiliki sifat qana’ah, maka hidupnya akan selalu merasa cukup dan terhindar dari rasa iri atau dengki dengan orang lainnya. Serta orang yang memiliki sifat qana’ah tidak akan pernah menghambur-hamburkan harta kekayaan untuk disalahgunakan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, Rasulullah s.a.w bersabda, “Umatku akan ditimpa penyakit berbagai umat.”

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa saja penyakit umat-umat (terdahulu)?”

Rasulullah berkata, “Kufur nikmat, menyalahgunakan nikmat, saling berlomba memperbanyak dunia, saling berbuat najsy (mengelabui dalam penawaran, pen.), saling memusuhi, dan saling hasad-menghasadi hingga timbulnya sikap melampaui batas (kezaliman).”

  1. Terbiasa dengan pola hidup sederhana

Sikap menerima yang dimiliki dapat membuat seseorang terbiasa dengan hidup yang sederhana. Karena tujuan utamanya bukanlah semata-mata mencari harta duniawi.

Doa Jadi Pribadi Qana’ah

“Ya Allah, anugerahilah aku rezeki yang halal, janganlah Engkau siksa aku atas rezeki itu. Anugerahilah aku sifat mencukupkan diri (sifat qana’ah) dengan apa yang telah Engkau rezekikan padaku dan pakaikanlah aku dengan rezeki itu pada jalan yang baik dan terimalah yang baik itu daripadaku. Ya Allah, anugerahilah aku sifat qana’ah atas dengan apa yang telah Engkau rezekikan padaku dan berkahilah aku dalam rezeki tersebut, dan gantilah atasku setiap sesuatu yang hilang dariku dengan kebaikan.”

EH/Islam Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *