Satu Islam Untuk Semua

Friday, 10 April 2020

Hikmah – Keutamaan Ilmu Menurut Ali bin Abi Thalib


islamindonesia.id – Keutamaan Ilmu Menurut Ali bin Abi Thalib

Imam al-Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin, Bab Ilmu, mengutip pernyataan Ali bin Abi Thalib RA mengenai keutamaan ilmu, berkata:

Ali bin Abi Thalib RA berkata kepada Kumail, “Hai Kumail! Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta itu terhukum. Harta itu berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu itu bertambah dengan dibelanjakan.”

Berkata pula Ali RA, “Orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, bersalat, dan berjihad. Apabila mati orang yang berilmu, maka terdapatlah suatu kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain orang penggantinya.”

Berkata pula Ali RA dengan sajak:

Tidaklah kebanggaan selain bagi ahli ilmu,

Mereka memberi petunjuk kepada orang yang meminta ditunjukkan.

Nilai manusia adalah dengan kebaikan yang dikerjakannya,

dan orang-orang bodoh itu adalah musuh ahli ilmu.

Menanglah engkau dengan ilmu, hiduplah lama!

Orang lain mati, ahli ilmu itu terus hidup.

*Dikutip dari Imam al-Ghazzali, Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama (Buku Republika: Jakarta, 1965), hlm 52-53

PH/IslamIndonesia/Foto utama: Arab Academy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *