Satu Islam Untuk Semua

Sunday, 17 April 2016

TANYA-JAWAB–dr. Zakir Naik: “Sunni dan Syiah Tak Ada dalam Alquran”


zakir-naik-sunni-dan-syiah-tak-ada-dalam-alquran

 

Ketika ditanya tentang perbedaan antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah, dr. Zakir Naik menjawab, “Saudaraku, bacalah al-Qur’an. Tidak ada Sunni dan Syiah di dalam al-Qur’an.”

Lebih lanjut dokter bedah yang telah banyak mengislamkan orang ini mengutip sebuah ayat,

ali-imran-103

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 103)

Dengan bahasa Inggris berlogat India, dr. Zakir Naik juga menambahkan,

Al-an'am-159

Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an, “Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu kepada mereka.’ (QS. al-An’am [6]: 159).

Maksudnya, dr. Zakir Naik ingin menyampaikan bahwa umat Islam tidak boleh memecah-belah sekte dalam Islam dan merasa yang paling benar. (baca juga: Kajian Seputar Hadis 73 Golongan dalam Islam)

Kemudian dr. Zakir Naik juga ditanya mana yang benar, Muslim Sunni ataukah Muslim Syiah. Dengan hafalan al-Quran yang dimilikinya, peraih penghargaan dari Raja Salman ini menjawab,

Allah swt berfirman,

an-nisa-59

‘Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.’ (QS. an-Nisa’ [4]: 59)”

Demikianlah pesan pendiri Peace TV ini dalam menyikapi adanya perbedaan antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah. Kembalikanlah kepada al-Qur’an dan al-Sunnah.

 

Tom/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *