Satu Islam Untuk Semua

Monday, 07 November 2016

Sajak Akik Jahanam: Surat Terbuka Cak Nun untuk Orde (ter)Baru


islamindonesia.id – Sajak Akik Jahanam: Surat Terbuka Cak Nun untuk Orde (ter)Baru

 

Pernah dengar soal Klembak Menyan? Klembak Menyan adalah salah satu nomor puisi Cak Nun yang ditulis pada 1979 dan berjudul lengkap Menghisap Klembak Menyan. Sajak ini berbentuk dialog antara seorang Romo (ayah) dan Thole (anak putranya).

Dalam pementasan, seperti biasa sajak ini selalu dibawakan secara bersahutan oleh dua orang; satu berperan sebagai Romo, satu lagi sebagai Thole. Musik yang mengiringi pada setiap peralihan fasenya adalah musik Jawa.

Puisi Klembak Menyan ini dahulunya dibawakan untuk menyuarakan kritisisme jujur dan murni kepada Orde Baru. Tapi kali ini, versi barunya yang berjudul Sajak Akik Jahanam (Klembak-menyanan), agaknya disuarakan kembali oleh Cak Nun untuk menjewer Orde (ter)Baru.

 

SAJAK AKIK JAHANAM

(Klembak-menyanan)

Musik

1.

ROMO
Thole

THOLE
Dalem, Romo

ROMO
Piye kahananmu

THOLE
Puji syukur sae, Romo

ROMO
Apik tenan opo ming abang-abang lambe

THOLE
Nggih diapik-apikke, Romo, disaek-saekke

ROMO
Rak isih kepenak jamanku to?

THOLE
Ha nggih lumrah mekaten, Romo

ROMO
Lumrah piye

THOLE
Jaman Romo siyen ingkang cluthak naming Romo piyambak

Lha sakmeniko cluthak sedoyo

ROMO
Kok cluthak kabeh piye

THOLE
Ha nggih Festival cluthak

ROMO
Parade cluthak?

THOLE
Cluthak berjamaah, Romo

ROMO
Cluthak kok berjamaah. Ngko njur ono Thawaf Cluthak

THOLE
Wiwitane siyen soyo kathah ingkang cluthak

Lajeng kathah sangat ingkang cluthak

Lajeng sedoyoooo cluthak

Lha sakmeniko kulo kuwatos jumlah tiyang cluthak ngluwihi jumlah penduduk sak-Negari

ROMO
Cluthak ki piye to maknane?

THOLE
Wah, nggih jangkep maknanipun, Romo.

Nggragas. Rakus. Syuraaaaqoh, Romo, alias serakah.

ROMO
Ngono yo

THOLE
Gusti Allahipun bondho, agamanipun bathi, tarekatipun wani piro.

 

Musik

2.

THOLE
Romo

ROMO
Iyo Le

THOLE
Niki wau kulo siapaken daharan kagem Romo

ROMO
Walah kok repot-repot to Le

THOLE
Meniko tondho bekti kawulo dumateng Romo

ROMO
Jebul kowe iso masak to Le

THOLE
Biasanipun anak polah bopo kepradah

Dinten meniko anak masak bapak kepenak

ROMO
Kok neko-neko to Le

THOLE
Persembahan generasi muda kepada generasi tua, Romo

ROMO
O… akselerasi nilai-nilai…

THOLE
Pawon kulo NKRI, kompor kulo Demokrasi, sambel kulo Neo-Liberalisme, Piring kulo Pilpres, mangkuk kulo Pileg, gelas cangkir kulo Pilkada

ROMO
Wah, ndemenakke tenan putraku. Kowe yo nandur pari dewe, Le?

THOLE
Namung maro, Romo. Sawah sampun kulo dol, pun tumbas kalian Cinten saking kitho

ROMO
Yo kok paculi dewe, Le?

THOLE
Pacul kulo sanes sembarang pacul. Pacul putra Romo meniku pacul import

ROMO
We lah, pacul wae import?

THOLE
Niku pertondo sugih, Romo. Menawi tiyang sugih niku nopo-nopo tumbas. Menawi ndamel piyambak niku fakir miskin

ROMO
Ngono yo. Sing mulang kowe ngelmu koyo ngono kuwi piye yen tak pacul ndase

THOLE
Ah, ampun kereng-kereng to Romo

ROMO
Mbangane ndasmu sing tak pacul… Wis ra sah kakehan cangkem. Endi panganane sing jare kok masak dewe.

THOLE
Mangke rumiyin. Romo badhe milih menopo. Romo bebas memilih hasil kompor Demokrasi kulo

ROMO
Opo wae sing kowe masak

THOLE
Wonten Tongseng Bajing, Romo

ROMO
He? Oo iyooo…tongseng raimu. Ning Romo wegah milih tongseng penistaan terhadap martabat kemanusiaan, yang dilindungi oleh Agama dan Tuhan. Liyane opo?

THOLE
Sate kadal, Romo

ROMO
O iyo, Dal. Liyane meneh?

THOLE
Dendeng tekek, Romo

ROMO
Wooo druhun. Dadi maksudmu demokrasi bajing, bebas memilih kadal, pilkada tekek

THOLE
Romo nyuwun gunging pangaksami. Kawulo sampun jajah deso milangkori, jajah kitho ngantos mulang keri. Kawulo pados mendo utawi wedus, pados sapi, kebo, ayam, bebek…. Nanging sami ndelik sedoyo, kalah lan ajrih kalian bajing kadal tekek niku wau….

 

Musik

3.

ROMO
Tole

THOLE
Sendiko, Romo

ROMO
Saiki terus terang aku dadi waswas marang seliramu

THOLE
Lha wonten wigatos menopo, Romo

ROMO
Bar kok suguhi tongseng bajing, sate kadal lan dendeng tekek mau pikiranku njur ngombro-ombro

THOLE
Ngestoaken dawuh, Romo

ROMO
Aku arep negeske

THOLE
Nyuwun inggih, Romo

ROMO
Kowe iki nyambut gawe dari Abdi Negoro opo Abdi Pemerintah?

THOLE
Lha menopo to bedanipun, Romo

ROMO
Yo bedo. Negara ki dudu Pemerintah, Pemerintah yo dudu Negoro. Pemerintah kuwi kongkonane Negoro sing diupah, dikei fasilitas, rumah dinas, mobil dinas, handphone dinas

THOLE
Walah mekaten to Romo

ROMO
Rakyat duwe lemah, jenenge Tanah Air. Rakyat duwe omah, jenenge Negoro. Ning omah kuwi, rakyat duwe Pembantu Rumahtangga, jenenge Pemerintah. Dadi Pemerintah kuwi sing ngabdi, dudu sing diabdi

THOLE
Saestu kawulo dereng natos mireng penemu mekaten meniko, Romo

ROMO
Negoro ini Kepala lan Lembagane dewe. Pemerintah ono Kepala lan Lembagane dewe. Negoro sing nentokke haluan langkah, Pemerintah gari nurut nglakoni. Nek ora nurut, dijiwir, di-ukum utowo dijebratke. Negoro duwe Majlis Permusyawaratan, Mahkamah Konstitusi, Pengawas Yudisial, Badan Anti Korupsi. Kuwi kabeh dudu duweke Pemerintah. Nanging duweke Negoro. Pemerintah sing diawasi. Pemerintah ki ora kuwoso. Sing kuwoso ki Rakyat nganggo Badan Negoro kuwi mau.

THOLE
Ampun, Romo, ampun.

ROMO
Ketoke saiki wis ora ono Negoro. Sing ono ki Pemerintah kang ngroso Negoro.

THOLE
Yo Kayuku Yo Kayumu… Yo Kayuku Yo Kayumu….

ROMO
Opo kuwi….

THOLE
Mboten…mboten, Romo, naming kapilen, latah kemawon

ROMO
Ya Hayyu Ya Qayyum… kok Yo Kayuku yo Kayumu….

THOLE
Sendiko Romo

ROMO
Tak kandani yo Le. Kowe dadi Abdi Negoro, Negoro njamin uripmu, kowe digaji nganti pensiun

Kowe ora perlu golek pangan, wong wis dijamin

Pamongprojo kuwi nyekel pedang, orang nyekel pacul. Pedang dienggo njogo bondho lan martabate rakyat, yen pacul diengggo golek panguripan. Lha kok pedangmu malah tok nggo macul….

THOLE
Ampun, Romo, ampun

ROMO
Romomu iki rakyat. Soyo angel macul. Sing tak bayar nyekel pedang malah ngriwuki wong macul. Kerise dicolong pisan, diaturke marang Kiai Beruang lan Kiai Nogo….

THOLE
Kawulo saweg mangertos sakmeniko, Romo

ROMO
Romomu iki rakyat, Negorone dicolong Pemerintah. JKW ki piye kon njogo kebon malah pagere dirubuhke, lawange dibukak blak…. Babi-babi dho mlebu nggowo kuman, musang macan kirik nggowo penyakit, bajing kadal tekek nggowo racun, tikus-tikus got seko Kutub Utara malah dilebokke mrene… kondo JKW kono kon mbaleni mikir meneh…

THOLE
Nyuwun ngapunten, Romo, JKW meniko sinten?

ROMO
Jessica Kumala Wongso….


Musik End

 

EH /Islam Indonesia – Foto: caknun.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *