Satu Islam Untuk Semua

Monday, 25 July 2016

HIKMAH–Nasihat Leluhur Orang Makassar


Islamindonesia.id–Nasihat Leluhur Orang Makassar

Langere’ baji’-bajiki anne ana’, pantamai ri lalang atinnu, nanu gaukangki…

Teako attinroi punna tena natangkasa’ kalennu siagang atinnu. Teako a’jappai punna tena nuboliki katallassannu ri patanna linoa. Anjo kakodianga a’rurungangi kabajikanga. Ikatte mami ammilei kerea ero’ ri pinawang…

Su’jukko teai ulunnu bawang, pasu’juki atinnu siagang akkala’nu. Tena ruanna, tena singkammanna Karaeng Allah Ta’ala. Nu angkaki limannu nanu lappassang anne cinnanu rilinoa. Saba’ niami Karaeng Allah Ta’ala antayangko nanu sa’bumi KalompoanNa….

Je’ne Sambayang anjari pa’bissa kalennu.  Zikkiri anjari pa’bissa atinnu. Tafakkoro’nu anjari pa’bissa pikkirannu. Sukkuru’ na ikhlaska anjari pa’bissa cinnanu rilinoa.  Sa’bara anjari pa’bissa kalarroannu….

Manna Ronrong linoa, gesara’ butta maraeng, Tu Mangkasaraka Abulo sibatang tonji, accera’ sitongka-tongka tonji..

Le’ba kusoronna biseangku, kucampa’na sombalakku, tamassaile punna teai labuang

Ku alleangi tallanga na toalia

Eja pi nikana doang..

Teai mangkasara’ punna bokona loko’

Oe ana’ku… a’ngu’rangiko, nia’ antu tallu cappa (cappa Lila, cappa Kabura’neannu na cappa badi’) nuerang, Punna joengko ri bori maraeng, jagai baji-baji’ tallu cappaka. I kau assawala iyareka su’lu, battu rikauji antekamma gio’nu siagang tallu cappa’ nueranga.

Manna Intang Balla’nu, Bulaeng Co’corannu, tamanaika ka iratei la’baku.. La’baku sibungkeng. Pa’risikku sikapoyang. Je’ne matangku ma’solong si lepa-lepa…

Sa’ribattangaji tojeng . Iyaji kalli majarre’. Pindu cikali. Naempoi ranggasela…

Apayya kau nupasang  Punna nakku’ ri amma’nu. Inakke iya Anginga punna lammiri’…

Punna bokomo lampaku Teako rampea’ kodi Rampea’ golla Nakurampeko kaluku…

Bulu’ Lompobattammo anjo cini Ti’rinna bawakaraeng Iya tea gio Iya tena ta’lenggang-lenggang…

Niaka’ anne mammempo Angngerang kasi asiku Saba’ nia’na Hajjakku lakupabattu….

Kamase-mase kuerang Taddongko rimangko kebo’ Naki’minasa Nipaempo kalabbirang…

Apa nikanre ri anja Nikaddo ri padatari Sambayangiya na Puasayya siagang sakka nipasuluka.

 

Terjemahan:

Pesan dari orang tua kita… dengarkan baik baik ini nak, masukkan ke dalam hatimu, lalu dilaksanakan…

Jangan tidur sebelum membersihkan diri dan hati. Jangan berjalan sebelum menitipkan kehidupanmu kepada sang pemilik dunia (Allah SWT). Keburukan itu beriringan dgn kebaikan. Sisa kita yang memilih jalan mana yang kita ikuti (kebaikan / keburukan).

Saat sujud bukan hanya kepala, hati, dan akal pun ikut sujud. Jangan pernah menduakan Allah SWT. Pada saat kamu takbir mengangkat kedua tanganmu lepaskan semua kecintaanmu kepada dunia ini. Sebab hanya Allah yang berhak untuk dibesarkan.

Air wudhu membersihkan dirimu. Dzikir membersihkan hatimu. Tafakkur membersihkan pikiranmu. Syukur dan ikhlas membersihkan kecintaanmu kepada dunia. Sabar menjadi pembersih kemarahanmu.

Biar gempa dunia ini, biar bergeser tanah ini, orang Makassar selalu bersatu, tidak pernah bercerai berai.

Saat ku dorong perahu ku ke laut, ku kembangkan layar ku, saya tidak akan kembali kecuali jasad ku.

Lebih baik saya tenggelam daripada tidak sukses, harus konsisten, bukan Makassar kalau dia orang munafik.

Wahai anakku… ingat selalu tiga ujung yang perlu dijaga (ujung lidah, ujung kemaluan, dan ujung badik). kalau kamu berada di kampung orang (merantau) jaga baik baik ketiga ujung tersebut. Kamu akan beruntung atau merugi tergantung bagaimana kamu menjaga sikap mu, dan bagaimana kamu menjag ketiga ujung itu.

Walaupun rumah mu terbuat dari intan, dan atap mu terbuat dari emas, saya tidak akan mendatangi kediaman mu kalau kamu menyakiti hati ku dengan air mataku yang berlinang (menggambarkan orang yang sombong).

Saudara yang sebenarnya, sepupu, dan sepupu dua kali saling mengingatkan dan saling menghibur pada saat susah.

Pada saat aku rindu kepada ibuku ku sampaikan melalui angin yang bertiup

Pada saat saya sudah berangkat (bisa juga meninggal dunia) jangan sebut kejelekan ku, sebutkan selalu kebaikan ku seperti bersatunya gula dan kelapa.

Gunung Lompobattang dan Gunung Bawakaraeng selalu saling menguatkan, tidak pernah berjalan sendiri sendiri.

Saya datang kepadamu membawa kesusahanku sebab ada hajat yang ingin ku sampaikan.

Dengan penuh kerendahan hati dan kesucian kasih sayang, semoga kita dudukkan dalam kemuliaan.

Apa yang kita makan, itulah yang kita syukuri. Sholat, puasa dan zakat adalah bekal yang akan dinikmati di akhirat.

 

Herta/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *