Satu Islam Untuk Semua

Monday, 23 October 2017

HIKMAH – Kerendahan Hati Rasulullah Saw


Islamindonesia.id – HIKMAH – Kerendahan Hati Rasulullah Saw

 

Rasulullah Saw, yang ilmunya berasal dari wahyu Allah Swt, dan yang jiwanya sedemikian agung sehingga mengungguli jiwa berjuta-juta manusia, yang menolak semua praktik dan kebiasaan orang-orang kafir Arab, yang menginjak-injak semua keyakinan atau kepercayaan yang salah, menyempurnakan semua kitab suci, dan rangkaian kenabian mencapai puncaknya dengan kehadirannya yang mulia; yang adalah penguasa dunia dan akhirat, dan juga penguasa seluruh alam, dengan izin Allah Swt; tetapi kerendahan hatinya terhadap makhluk-makhluk Allah melebihi kerendahan hati manusia mana pun.

Beliau tidak suka melihat sahabat-sahabatnya berdiri dalam sikap hormat kepadanya. Apabila beliau memasuki suatu majelis, beliau biasa duduk di tempat yang paling rendah. Beliau biasa makan dan duduk di lantai serta berkata, “Aku adalah hamba sahaya Allah; aku makan seperti hamba sahaya dan duduk dalam sikap seorang hamba sahaya.”

Diriwayatkan dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah Saw lebih suka mengendarai keledai yang tidak berpelana, lebih suka makan di tempat yang lebih rendah bersama hamba sahaya, dan memberikan sedekah kepada pengemis dengan kedua tangan beliau sendiri.

Pribadi yang suci itu biasa mengendarai keledai dan duduk di atas punggung keledai bersama seorang hamba sahaya atau beberapa orang. Disebutkan bahwa beliau biasa berbagi tugas-tugas rumah tangga dengan para anggota rumah, beliau biasa memerah domba, menjahit pakaiannya sendiri dan memperbaiki sepatunya sendiri, menggiling tepung, meramu adonan, dan membawa sendiri milikannya. Beliau suka bergaul dengan orang miskin dan biasa makan bersama mereka.

Itulah, dan melebihi apa yang telah kita gambarkan, watak dan kesahajaan pribadi agung lagi mulia itu, meskipun selain kedudukan peringkat spiritual yang tinggi, beliau juga memegang sepenuhnya otoritas kedaulatan temporal.

 

MK/YS/IslamIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *