Satu Islam Untuk Semua

Tuesday, 08 September 2020

Ibnu Athaillah as-Sakandari: Anjuran Memilih Teman dari Para Nabi


islamindonesia.id – Ibnu Athaillah as-Sakandari: Anjuran Memilih Teman dari Para Nabi

Ibnu Athaillah as-Sakandari dalam Kitab al-Hikam nomor hikmat ke-12, menuturkan:

Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati (jiwa), sebagaimana menyendiri untuk masuk ke alam berpikir (tafakur).

Rasulullah saw bersabda, “Perumpamaan teman yang tidak baik, bagaikan tukang besi yang membakar besi, jika engkau tidak terbakar oleh percikan apinya, maka terkena bau busuknya.”

Allah mewahyukan kepada Nabi Musa as, “Hai putera Imran waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu teman (sahabat), dan tiap teman yang tidak membantumu untuk berbuat taat (bakti) kepada-Ku, maka dia adalah musuhmu.”

Demikian pula wahyu Allah kepada Nabi Daud as, “Hai Daud, mengapakah engkau menyendiri?”

Jawab Daud, “Aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekat kepada-Mu.”

Maka Allah berfirman, “Hai Daud waspadalah selalu, dan pilihlah untukmu kawan-kawan, dan tiap kawan yang tidak membantu untuk berbakti kepada-Ku, maka itu adalah musuhmu, dan akan menyebabkan keras hatimu, serta jauh dari pada-Ku.”

Nabi Isa as bersabda, “Jangan berkawan pada orang-orang yang mati, niscaya mati hatimu.”

Ketika ditanya siapakah orang-orang yang mati itu? Jawabnya, “Mereka yang rakus kepada dunia.”

Rasulullah saw bersabda, “Yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman keyakinan.”

Nabi Isa as berkata, “Berbahagialah orang yang perkataannya zikir, dan diamnya berfikir, dan pandangannya perhatian. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu mengoreksi hari kemudian sesudah mati.”

Sahl bin Abdullah Attustary ra berkata, “Kebaikan itu terhimpun dalam empat macam, dan dengan itu tercapai derajat wali (yakni di samping melakukan semua kewajiban-kewajiban agama), yaitu: (1) Lapar, (2) diam, (3) menyendiri, dan (4) bangun malam (yakni bertahajud).”

PH/IslamIndonesia/Foto ilustrasi: Opera News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *