Satu Islam Untuk Semua

Saturday, 07 October 2023

Istiqamah dalam Kebaikan


islamindonesia.id – Target akhir yang diinginkan Islam dari seorang Muslim bukan sekadar melakukan kebaikan, tetapi lebih lanjut adalah sikap istiqamah dalam kebaikan tersebut. Hal inilah yang dapat kita tangkap dari berbagai wasiat yang banyak disampaikan Rasulullah s.a.w.

Diriwayatkan bahwa Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafiy berkata: “Saya pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w, ‘Wahai Rasulullah, beri tahulah kepada saya suatu perkataan dan perbuatan yang menjadi ajaran (inti) Islam yang saya tidak akan pernah lagi menanyakan hal yang sama kepada siapa pun sesudah engkau.”

Rasulullah s.a.w lalu menjawab: “Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah SWT’. Kemudian beristiqamahlah (dalam keyakinan tersebut).” (HR Muslim)

Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang hampir senada juga dari Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafiy. Antara lain dia berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah s.a.w, ‘Wahai Rasulullah, beri tahukanlah kepada saya suatu perkara yang akan saya jadikan pegangan (dalam hidup).”

Rasulullah s.a.w lalu menjawab: “Katakanlah, ‘Tuhanku adalah Allah SWT’, kemudian beristiqamahlah (dalam keyakinan tersebut).”

Saya lalu bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, hal apa yang paling engkau khawatirkan terhadap saya?”

Beliau kemudian menunjuk ke arah lidahnya seraya berkata: “Ini!”

EH/Islam Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *