Satu Islam Untuk Semua

Sunday, 25 November 2018

Gus Mus: Nabi Muhammad Tidak Berperilaku Kasar


islamindonesia.id – Gus Mus: Nabi Muhammad Tidak Berperilaku Kasar

 

 

Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad, menurut KH. Ahmad Mustafa ‘Gus Mus’ Bisri ialah kelembutannya pada umat manusia. Kelembutan Sang Nabi tidak lepas dari manifestasi rahmat Allah Yang Maha Pengasih.

“Karena rahmat dari Allah-lah, engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka,” kata Gus Mus mengutip Surat Ali Imran, ayat 159, ketika menyampaikan kajian di kanal Youtube GusMus Channel, 23 November.

Dengan demikian, seperti sejarah mencatat, Nabi Muhammad tidak pernah berlaku kasar pada umat. Andai saja berperilaku bengis, ayah Fatimah Azzahra itu tentu telah ditinggalkan orang-orang disekelilingnya.

Dalam sikapnya sebagai pemimpin, misalnya, ia tidak pernah bertindak kejam terhadap pengikutnya yang berbuat salah. Ia memberikan maaf kepada pengikutnya dan menunjukkan letak kesalahannya.

Kalau umatnya bersalah kepada Allah, Rasul yang memintakan ampunan kepada-Nya untuk mereka. “Pemimpin itu tidak hanya memafkan tapi juga memohonkan ampun pada Allah untuk yang bersalah,” katanya.

Walau dikenal sebagai pemimpin agung, Muhammad jauh dari sikap egois dan otoriter.  Sebagaimana tercatat dalam Alquran, Allah tetap memerintahkan rasul-Nya itu untuk bermusyawarah dengan pengikutnya. “Setelah saling memberikan pendapat, mantap (dengan putusan), barulah bertawakkal kepada Allah,” katanya.

 

 

YS/islamindonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *